O firmie

Dlaczego MiCROdata?

Powszechny zwrot „big data” stał się wyobcowany. Kryje w sobie duże ilości danych, które mogą być niełatwe w odbiorze przez ludzi. Stąd z czasem powstało też pojęcie „small data”, a więc dane zrozumiałe dla przeciętnej osoby.
Synonimem small data jest micro data.
Z doświadczenia w performance marketingu wiem, że tylko proste w odbiorze przez specjalistów dane pozwalają na szybką i efektywną optymalizację konwersji.
Z kolei optymalizacja konwersji (CRO – Conversion Rate Optimization) to najistotniejsza rzecz jaką zajmuje się MiCROdata.

Dodajmy do tego „micro” posturę założyciela – Damiana Krawczyka i wszystko pasuje jak „ulał”.