Filtrowanie w Google Analytics pracowników zdalnych.

Z powodu pandemii koronawirusa duża ilość pracowników przeszła na tryb pracy zdalnej. Jednocześnie stale wchodzą oni na serwisy firm, w których pracują. Rzadko filtrujemy IP domowe pracowników w statystykach Google Analytics. Często jest to niemożliwe ze względu na dynamicznie zmieniające się IP. To powoduje negatywną sytuację – zniekształcamy statystyki ruchu poprzez ruch pracowników zdalnych. Jak zatem możemy odfiltrować ten ruch? Z pomocą przychodzi nam Google Tag Manager, 1st party cookie i zmienna niestandardowa Google Analytics.

Oto co będzie nam potrzebne:
1. Skrypt w Google Tag Manager generujący 1st party cookie oraz zmienna typu Własny plik cookie.
2. Strona docelowa dostępna wyłącznie dla pracowników.
3. Niestandardowa zmienna w Google Analytics.

Zacznijcie od konfiguracji Google Tag Managera.
Najpierw tworzycie nowy tag typu Niestandardowy kod HTML:

<script>
function setCookie(cname, cvalue, exdays, cdomain) {
  var d = new Date();
  d.setTime(d.getTime() + (exdays*24*60*60*1000));
  var expires = "expires="+ d.toUTCString();
  document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + ";path=/";
}
setCookie ("workAtHome", "true", 365, "waszadomena.pl")
</script>

Będzie on generował cookie na przeglądarkach Waszych pracowników. Cookie zostanie stworzone w momencie, kiedy pracownik odwiedzi jakąś stronę w serwisie dostępną tylko dla Waszych pracowników np. po zalogowaniu. Zatem dla wskazanego wyżej tagu należy stworzyć w Google Tag Managerze regułę typu Wyświetlenie strony:

Reguła GTM – wyświetlenie strony po zalogowaniu.

W miejscu waszadomena.pl/login wpisujecie swój adres dostępny tylko dla pracowników po zalogowaniu.

W GTMie musicie jeszcze wprowadzić zmienną typu 1st party cookie, którą wykorzystacie w tworzeniu wymiaru niestandardowego Google Analytics. Poniżej jak powinna wyglądać zmienna typu Własny plik cookie:

1st party cookie dla pracowników zdalnych

Pamiętajcie by w polu Nazwa pliku cookie wstawić tą samą nazwę, którą użyliście w tagu Google Tag Manager odpowiedzialnym za generowanie cookie.

Przechodzimy następnie do Google Analytics, w którym tworzymy Wymiar niestandardowy z zakresem Użytkownik:

Wymiar niestandardowy dla pracowników zdalnych.

Wymiar będzie przyjmował wartość true w momencie kiedy w przeglądarce użytkownika znajdzie się odpowiednie cookie.

W Google Analytics musicie jeszcze stworzyć niestandardowy filtr, który będzie wykluczał ruch użytkowników z Wymiarem niestandardowym „pracownik zdalny” ustawionym na true. Zatem będzie filtrował Waszych pracowników pracujących z domu.

Filtr Google Analytics wykluczający pracowników zdalnych

Pozostała ostatnia rzecz jaką będziecie musieli zrobić w Google Tag Managerze. Jest nią stworzenie pola z Wymiarem niestandardowym Google Analytics. Pole to stworzycie w ramach tagu zbierającego ruch do Google Analytics. Jako wartość wymiaru podacie wcześniej stworzoną zmienną z zawartością 1st party cookie:

Ustawienie wymiaru niestandardowego dla mierzenia Google Analytics.

Oczywiście w polu Indeks wpisujecie liczbę, odpowiadającą stworzonemu wcześniej w Google Analytics wymiarowi niestandardowemu.

Pozostaje zapisać, przetestować czy wszystko działa dobrze i jeżeli tak – opublikować kontener GTM.